Bên cạnh việc phát triển kinh doanh, Vĩnh Hội luôn quan tâm đến trách nhiệm cộng đồng.

Hàng năm, Vĩnh Hội luôn dành ra một phần quỹ nhất định để thực hiện việc công ích như đền ơn đáp nghĩa những gia đình có công với cách mạng, tham gia hỗ trợ người yếu thế trong xã hội, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư mà Vĩnh Hội đang hoạt động.

Từ lãnh đạo đến các cán bộ công nhân viên Vĩnh Hội đều thấu hiểu được giá trị của sự phát triển bền vững – “không phải là có được bao nhiêu mà là có thể cho đi được bao nhiêu”

Mọi sự liên hệ, xin vui lòng gửi về địa chỉ: admin@xaydungbackan.com

Trân trọng cảm ơn!